Vilkår for bestilling af SkyPlay

1. Abonnement
Det aftales hermed at abonnent/bestiller/modtager af SkyPlay musiktjeneste betaler kr. 399,- pr måned for SkyPlay musiktjenesten. .

2. KODA
Ved at bruge SkyPlay overholder du reglerne om brug af streamingtjenester til erhverv. Brug af SkyPlay fritager dig ikke for indgåelse af anden (separat) offentlig fremførings aftale med KODA. Vederlag for anden offentlig fremførelse opkræves direkte af KODA. og er skyplay uvedkommende..

2. Opsigelsesret
Abonnent/bestiller/modtager af SkyPlay.dk musiktjenesten kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sit abonnement med SkyPlay.dk

3. Opkrævning af abonnement og anden ydelse 
SkyPlay.dk opkræver den månedlige ydelse via tilføjet kreditkort. Du kan altid se dine opkrævninger under indstillinger i dit SkyPlay.

4. Tjenesten AS/IS
Tjenesten levereres son AS/IS ("as is"), hvilket betyder at tjeneste og ydelse leveres som det er og abonnent har ingen ret til indsigelse i forhold til hensigt og funktion. Abonnent er dog velkommen til at foreslå nye funktioner via mail til SkyPlay.dk.
Eventuelle forslag som bliver udviklet/implementeret på abonnents anledning giver ikke ret til vederlag eller afslag/prisnedsættelse på abonnementsydelse eller andet.  

5. Musik indhold & Suggests (musikforslag)
Abonnent har ingen anden beføjelse vedrørende musikindhold andet end den der gives ret til via SkyPlays suggest-funktion. Abonnent er berettiget til som standard at suggeste (foreslå) 3 musiknumre pr md. SkyPlay forbeholder sig retten til censurering af de forslåede musiknumre og kan afvise et foreslået musiknummer. Afvises et musiknummer vil det ikke medføre en reducering af de, antal (3) suggest/musiknumre som er med i standard SkyPlay. 

6. Spillelister
SkyPlay forbeholder sig ret til offentliggørelse af abonnentens oprettede spillelister, ligesom at abonnenten kan få adgang til andre abonnenters spillelister, såfremt at abonnent har abonneret på delt spillelistefunktion. (Playlist fileshare). 

7. Billeder i spillelister
SkyPlay.dk er ikke ansvarlig for billeder/covers indhold som abonnent finder stødende eller på anden måde måtte genere abonnent. Abonnent kan ikke kræve billeder/covers ændret på et given musiknummer.

8. Opdatering af SkyPlay.dk Musik streaming tjenesten
Skyplay.dk har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at opdatere SkyPlay tjenesten uden abonnents samtykke.  Musikudbuddet vil altid være nyeste udbud.

9. Misligholdelse - Erhvervs abonnement
Såfremt abonnent afstår fra betaling af abonnement vil SkyPlay.dk altid have retten til, på et hvilket som helst tidspunkt at lukke for tjenesten, uagtet grunden til den manglende betaling. 

10. Internet
Abonnent/bestiller/modtager af SkyPlay.dk musik streaming tjenesten er indforstået med at denne tjeneste ydes via internettet og afviklet i en Google browser samt at abonnenten selv står for ISP (Internet Service Provider) og selv betaler ydelser herfor, hvorfor dette er uvedkommende for SkyPlay.dk. Vær opmærksom på at der kan være nogle ISP der opkræver yderligere for dataforbrug

11. Fortrydelsesret - Erhvervsabonnement
Der er ingen fortrydelsesret ved handel imellem to virksomheder B2B, når der er indgået en aftale. Ved accept af nærværende bestemmelser er abonnent indforstået hermed.

12 Behandling af persondata - databehandleraftale - Databeskyttelsesloven
Som kunde hos SkyPlay.dk acceptere du at dine persondata som angivet ved bestillingen, gemmes til brug for eventuel senere mail korrespondance og information om nye funktioner, tjenester mv. Vi beder kun om de oplysninger som er nødvendige for, at vi kan lave den ønskede tjeneste og tilbyde dig den bedst mulige service

Vi opbevarer dine indtastede data, så længe du selv ønsker dem stående. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt bede om sletning af dine data - dog ikke så længe din abonnementsaftale er aktiv.. Du vil dog herefter ikke kunne modtage nyheder mv. Dog slettes købshistorik ikke for de seneste 5 års køb jvf gældende lov.

Databehandlingen i forbindelse med betalingen af dit abonnement, foregår via certificeret 3. part hvor du separat godkender dine data hos dem i forbindelse med din betaling.

Ønskes der klageforhold høre vi gerne fra dig på info@skyplay.dk eller du kan henvende dig til Datatilsynet, på www.datatilsynet.dk. 

© Copyright 2024 SkyPlay.dk - All Rights Reserved